top of page

Evaluering af uge 22 i det græske øhav

Tak fordi du valgte at tage med på et fantastisk sejlereventyr. Det har været en stor fornøjelse af have dig med ombord og jeg håber, du fremover vil glæde dig over de mange oplevelser, vi har haft sammen. 

Jeg håber også, du vil bruge 5 min på denne evaluering og svare på nogle spørgsmål - på forhånd tak.

Evaluering af din seneste rejse med
Sejler Med Kvinder
Hvor tilfreds er du generelt med rejsen?
Meget utilfredsEn smule utilfredsTilfredsMeget tilfredsOver forventning
I hvilken grad har du følt dig klædt på til rejsen på baggrund af indledende online besætningsmøde og informationer via mails?
Slet ikkeI ringe gradI nogen gradI høj gradVelforberedt
I hvilken grad har du følt dig tryg under sejladsen?
Meget utrygEn smule utrygTrygMeget trygTryg nok til at overskride mine egne grænser
I hvilken grad har du generelt følt dig tilpas på båden
Meget utilpasEn smule utilpasTilpasMeget tilpasOver forventning
I hvilken grad har du følt dig tryg ved din skipper?
Meget utrygEn smule utrygTrygMeget trygOver forventning
I hvilken grad har du været tilfreds med forplejningen ombord?
Meget utilfredsEn smule utilfredsTilfredsMeget tilfredsOver forventning
bottom of page