top of page

Betingelser
og "det med småt"

 

 • Vi kommer til at ligge en plan A, som måske bliver til plan B eller C. Det er altid vejret, forholdene og sikkerheden, der afgør, hvor vi sejler hen, derfor vil sejladsplanlægningen blive endelig besluttet ved dagens morgenmøde. Blæser det mere end 10 m/s i middelvind, vil skipper vurderer, om det er forsvarligt at sejle ud.
   

 • Hvis du melder afbud til turen efter endelig tilmelding og betaling, vil vi gøre alt for at finde en til at overtage din plads og i så fald tilbagebetales din til dato fulde betaling. I tilfælde af at det ikke lykkes at finde en anden til at overtage din plads, skal din afbestillingsforsikring dække dine udgifter til turen.
   

 • Sejler Med Kvinder er registreret i Rejsegarantifonden med nr. 3491. Det sikrer dig mod at få dine penge retur, hvis Sejler Med Kvinder ikke kan gennemføre rejsen.
   

 • I tilfælde af at der ikke er nok tilmeldte til den pågældende tur, tilbydes du plads ombord på en anden tur eller fuld tilbagebetaling af din til dato fulde betaling.
   

 • Opholdet og sejladsen på den pågældende rejse er på eget ansvar, men vi gør vores alleryderste for, at sejladsen og opholdet til enhver tid er sikkert for dig. Derfor er du også til enhver tid ansvarlig for at oplyse om forhold, der kan påvirke din trivsel og sikkerhed på rejsen.
   

 • Sejler Med Kvinder kan ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler på udlejningsfartøjet og forsinkelser, ændringer, skader eller forsømmelser i forbindelse med udlejningsfartøjet er uden for Sejler Med Kvinders ansvar.
   

 • Jeg anbefaler, at du tegner en rejse-og afbestillingsforsikring, der sikrer dig i tilfælde af afbud, sygdomsbehandling og hjemtransport.
   

 • I tilfælde af at et besætningsmedlem bliver syg under turen, vil skipper hos Sejler Med Kvinder vurdere, hvorvidt det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for den syge at forblive ombord. I tilfælde af at den syge får brug for lægelig behandling gælder princippet ”Alle for én og én for alle” og skibets ”Procedure i tilfælde af sygdom eller akut behov for læge” følges. Sejler Med Kvinder vil som udgangspunkt indstille sejladsen helt eller delvist i tilfælde af, at et besætningsmedlem kommer på hospital.
   

 • Eventuelle reklamationer gøres gældende overfor Sejler Med Kvinder hurtigst muligt og inden for rimelig tid med henblik på afhjælpning på stedet. Undladelse heraf medfører tab af retten til senere at kræve erstatning.
   

 • Sejler Med Kvinder formidler ikke flybilletter, men anbefaler en afgang, så vi kan følges både frem og tilbage. Det er dit ansvar at bestille billetten i god tid.

bottom of page