top of page

Livet og regler ombord

Vi lever og bor ombord på båden og vi er én besætning - ét fællesskab. Derfor er der nogle regler ombord, som både gælder sikkerhed og trivsel.

Reglerne er enkle:

 1. Vi sejler altid med redningsvest.
   

 2. Vi drikker aldrig alkohol før og under sejladsen – reglen gælder også for den ansvarlige instruktør.
   

 3. Alle bidrager til en positiv og god stemning ombord - det giver tryghed og mindre søsyge.
   

 4. Alle deltager i fælles opgaver ombord: Sejlads, madlavning, oprydning, rengøring mm. - det giver et godt indblik i livet ombord på en båd, hvor vi lever tæt og mere primitivt end de fleste, men vi kommer bestemt ikke til at mangle noget.
   

 5. Skipper er lydhør, men bestemmer - det er bedst for alle.
   

 6. Vi skal passe på hinanden - så har vi det godt ombord og kommer sikkert ud og hjem.
   

 7. Der må ikke ryges/dampes ombord på båden - det minimerer brandfare og lugter ikke.
   

 8. Du må ikke medbringe, modtage eller indtage nogle former for aktive, euforiserende stoffer ombord på båden eller under hele rejsen med Sejler Med Kvinder. Vi oplever bedst, når vi er ved vores "fulde fem".

 

Krav til dig som gast:

 • Du skal have en ulykkesforsikring, der dækker dig
   

 • I alle aktiviteter på rejsen deltager du på eget ansvar
   

 • Du skal have et almindeligt sundt helbred - rygproblemer el.lign. er virkelig træls på en båd
   

 • Du skal hjælpe til ombord med praktiske gøremål som madlavning, oprydning, rengøring og selvfølgelig at sejle båden - vi skal gøre tingene selv, men vi gør det sammen og hygger os imens
   

 • Du må acceptere, at skipper bestemmer ombord - der er ikke mange steder i vores hverdage, hvor strukturen og kommandoen er så hierarkisk som på et skib, men det er selvfølgelig for at sikre, at sikkerheden er i orden og ingen kommer til skade. Al kommunikation foregår selvfølgelig i en god tone
   

 • Du må være indstillet på, at vi bor tæt ombord på båden. Du kommer til at dele kahyt med en anden - det er en del af charmen og super hyggeligt
   

 • Du må være indstillet på at indgå i et socialt fællesskab og du bliver en vigtig del af besætningen - vi kommer hurtigt til at kende hinanden godt, og der bliver sikkert brug for at ”bære over” og ”rumme” forskelligheder med et lille smil. Har du brug for alenetid, kan du sidde i stævnen, ro en tur i gummibåden eller gå en tur på land
   

 • Tænkt over hvad du bidrager med af ”det lille ekstra”, i sociale fællesskaber. Din makkers velvære, er dit velvære. Tænk i retning af ”makkertjek”. Sidder vesten rigtigt? Er brillesnoren på afveje? Er du okay? Du kan godt, jeg hjælper dig!
   

Det kan lyde som mange krav, men det er for at sikre, at alle får en god tur og en uforglemmelig oplevelse.

bottom of page